Mijn huishuur

Hoe wordt mijn huishuur berekend?

Jouw inkomen bepaalt grotendeels je huurprijs. We kijken naar jouw inkomen van 3 jaar geleden en indexeren dit met de gezondheidsindex. 

Vanaf 1 januari 2019 kijken we ook naar de inkomensgrenzen om je huurprijs te berekenen. De inkomensgrenzen voor 2019 zijn:

 • alleenstaande persoon: 24.852 euro
 • alleenstaande persoon met een handicap: 26.934 euro
 • anderen: 37.276 euro. Per persoon ten laste tel je er 2.084 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.


Ik verdien minder dan de inkomensgrens

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 55. Zo berekenden we de vorige jaren ook je huurprijs. Voor jou verandert er dus niets. 
 

Ik verdien meer dan de inkomensgrens

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52. Dat gaat zo:

 • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125% van de inkomensgrens: we delen door 54.
 • jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
 • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.


Wat verandert niet?

Jouw inkomen bepaalt niet alleen je huurprijs. Soms heb je ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan.

 • Gezinskorting:
  Voor elke persoon ten laste krijg je een korting. Een persoon ten laste is een kind waarvoor je kindergeld krijgt of een persoon met een handicap.
  Heb je een kind dat niet bij jou gedomicilieerd is, maar dat wel op regelmatige basis bij je verblijft? Dan kan je in sommige gevallen een halve gezinskorting krijgen. Je kan dit aanvragen bij WoninGent.
 • Patrimoniumkorting:
  Elke woning heeft een marktwaarde. Dit is de huurprijs die je op de private markt voor de woning zou betalen. De marktwaarde is afhankelijk van de ligging, de kwaliteit en de grootte van de woning. 
  Elke woning heeft ook een basishuurprijs en een minimumhuurprijs. Hoe hoger de marktwaarde, hoe hoger de minimumhuurprijs. Hoe lager de marktwaarde, hoe lager de minimumhuurprijs.
  Afhankelijk van je inkomen betaal je een huurprijs tussen de minimumhuurprijs en de basishuurprijs. Je betaalt dus nooit minder dan de minimumhuurprijs en nooit meer dan de basishuurprijs van de woning.
  Voor woningen met een lagere marktwaarde, krijg je als huurder een patrimoniumkorting op je huurprijs.


Kan mijn huurprijs tijdens het jaar worden aangepast?

We kunnen je huurprijs in 3 gevallen opnieuw berekenen:

 • Wanneer je inkomen al drie maanden meer dan 20% lager is.
 • Bij pensioen, overlijden of schrapping uit de huurovereenkomst.
 • Wanneer een medehuurder of een persoon ten laste wegvalt of erbij komt.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.