Kan ik een sociale woning huren?

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Er zijn 4 belangrijke voorwaarden. Je moet aan alle voorwaarden voldoen om je te kunnen inschrijven. Je bewijst dit met de juiste documenten

Huur je al een woning bij WoninGent en wil je verhuizen naar een andere sociale woning? Dat kan. Je moet je dan opnieuw inschrijven.

Ingeschreven in het register

Jij en je gezinsleden zijn ingeschreven:

 • in het bevolkingsregister
 • of in het vreemdelingenregister
 • of op een referentieadres

Het is niet voldoende om ingeschreven te zijn in het wachtregister of om een verblijfsvergunning te hebben van minder dan 3 maanden.

Leeftijd

Je bent minimum 18 jaar.
Iedereen in het gezin ouder dan 18 jaar moet het inschrijvingsformulier ondertekenen.

Je bent nog geen 18 jaar, maar je bent ontvoogd of je woont zelfstandig onder begeleiding. Dan kan je ook inschrijven. Je moet dit bewijzen.

Wil je je inschrijven voor een sociale assistentiewoning? Dan moet jij zelf of een van je gezinsleden minimum 65 jaar oud zijn.

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of het vervangingsinkomen. 
 • het inkomen van alle inwonende gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar en niet ten laste zijn. Een uitzondering zijn ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar, als zij zonder onderbreking bij jou hebben gewoond. 

Wij kijken naar het inkomen van 3 jaar geleden. Dit wordt aangepast of verhoogd (geïndexeerd) naar het jaar waarin je je inschrijft.
 

Om in te schrijven in 2019, kijken we naar het inkomen van 2016. Dat inkomen mag niet hoger zijn dan:

 • € 24.094 voor alleenstaanden zonder personen ten laste.
 • € 26.112 voor een alleenstaande persoon met een handicap.
 • € 36.138 in alle andere gevallen. Voor elke persoon ten laste komt hier € 2.021bij.


Je kan ook inschrijven als:

 • Je inkomen in 2016 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
 • Je in 2016 geen inkomen had, maar het jaar erna wel.
 • Je geen inkomen had tussen 2016 en vandaag.

Eigendom

Je mag geen eigendom of bouwgrond hebben:

 • Je kan niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik hebt. Je mag dus geen woning of bouwgrond bezitten in België of in het buitenland. Deze regel geldt voor iedereen die bij je woont of bij je komt wonen. 
 • Voor een sociale assistentiewoning mag je de laatste 10 jaar geen woning hebben gehad.
 • Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.  


Er zijn een paar uitzonderingen. Je verkoopt in deze gevallen je woning maximum 1 jaar nadat je een sociale woning kreeg:

 • Je deelt je woning met je ex-partner met wie de echtscheidingsprocedure is gestart of het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. 
 • Je kreeg de woning of bouwgrond kosteloos, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking. Je moet dan binnen het jaar zorgen dat je geen (gedeeltelijke) eigenaar meer bent van de woning of bouwgrond. Duurt dit langer, bijvoorbeeld om juridische redenen? Dan kan WoninGent je meer tijd geven. 
 • Je woning of bouwgrond ligt in het Vlaams Gewest en wordt onteigend. Je kan er dus niet blijven wonen.
 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximum 2 maanden voor je inschrijving voor een sociale woning.
 • Je woning is niet aangepast aan je fysieke handicap.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je woning ligt in een zone in België waar wonen niet toegelaten is (zoals een campingverblijf in het Vlaams Gewest). 
 • Je bent het beheer over je woning verloren door een faillissement.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.