Kan ik een sociale koopwoning kopen?

Niet iedereen kan een sociale koopwoning kopen. Er zijn 3 belangrijke voorwaarden. Je moet aan alle voorwaarden voldoen om je te kunnen inschrijven.  

Leeftijd

Je moet ouder zijn dan 18 jaar. 

Geen eigendom

Je mag geen woning of bouwgrond in gedeeltelijke of volle eigendom of in vruchtgebruik hebben in het binnen- of buitenland.
Je mag ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin een woning of grond bestemd voor woningbouw is ingebracht

Uitzondering:

 • Je deelt een eigendom met de partner waarmee je niet meer wettelijk samenwoont of waarmee de echtscheidingsprocedure is gestart. 
 • Je woning is onaangepast, onbewoond of onbewoonbaar.
 • Je woning wordt onteigend. 
 • Je bent minstens 55 jaar oud. 
 • Je koopt een sociale woning in de kernstad.

Inkomen

Je inkomen mag niet te laag en niet te hoog zijn. De inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd.

Voor 2019 moet je inkomen voor de kernstad Gent binnen deze grenzen vallen:

 • Minimum inkomen: € 9.546
 • Maximum inkomen:
  • € 39.962 voor alleenstaanden zonder personen ten laste.
  • € 43.952 voor alleenstaande personen met een handicap zonder personen ten laste.
  • € 59.936 voor anderen (gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden en alleenstaanden met 1 persoon ten laste). Dit bedrag wordt verhoogd met € 3.991 per persoon ten laste.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.