Project Jubileumlaan 194-380

Schetsontwerp voorgevel nieuwe gebouw Jubileumlaan 194-380
Schetsontwerp gevel parkzijde Jubileumlaan 194-380
Plan die de inplanting van de nieuwe gebouwen toont ten opzichte van de oude gebouwen
Zicht op de 3 bestaande appartementsgebouwen in de Jubileumlaan
Miniatuur
Miniatuur
Miniatuur
Miniatuur
Zoek een ander gebouw
Adres
Jubileumlaan 194-380
Postcode
9000
Wijk
Watersportbaan - Ekkergem
Status
Project in ontwerpfase
Type
Vervangingsbouw, Appartement
Aantal woningen
99
Beschikbare indelingen
 • 74 met 1 slaapkamer
 • 13 met 2 slaapkamers
 • 12 met 3 slaapkamers
Ontwerper
Abscis Architecten
Status project
Sociale huur

Vervanging appartementsgebouwen Jubileumlaan

Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent zal op termijn haar drie appartementsgebouwen in de Jubileumlaan slopen en vervangen door nieuwe gebouwen. De drie gebouwen dateren uit de jaren 1950 en beantwoorden niet langer aan de hedendaagse eisen op het gebied van wooncomfort en -kwaliteit.

De drie bestaande gebouwen werden ontworpen door Jules Trenteseau en kenmerken zich door hun architectuur. Een technisch onderzoek wees echter uit dat een renovatie van de gebouwen naar de hedendaagse normen voor sociale woningbouw geen haalbare kaart was. Daarom zullen de drie gebouwen worden gesloopt en vervangen door nieuwe gebouwen, die waardige vervangers moeten worden voor het origineel.
 

Nieuwe inplanting

In verschillende stedenbouwkundige studies opgemaakt in opdracht van Stad Gent en WoninGent werd de vervanging van de drie gebouwen in de Jubileumlaan grondig onderzocht. Er werd nagedacht over de inplanting en de impact van de gebouwen op de ruimere omgeving. Eén van de doelstellingen daarbij was om de connectie tussen de Watersportbaan en de stedelijke omgeving te vergroten.

De bevindingen van deze studies zijn meegenomen in de ontwerpplannen voor de 3 gebouwen:

 • De site wordt toegankelijker en meer doorwaadbaar. Er is meer open ruimte tussen de gebouwen. Dit zorgt ervoor dat je een veel beter en ruimer zicht krijgt op de Watersportbaan tussen de gebouwen door. Als gevolg zijn de nieuwe gebouwen korter en hoger. Ze gaan van 8 naar13 bouwlagen. Dit is ook meer in lijn met de overige hoogbouw aan de Watersportbaan.
 • De inplanting van de nieuwe gebouwen wijkt wat af van de huidige. De gebouwen krijgen een knik. Zo ogen ze eleganter. Ze zijn iets speelser ingeplant en volgen de ligging van de voormalige Schelde-arm.
 • Het tweede en derde (meest noordelijke) gebouw schuiven iets op in noordelijke richting.
 • Het park achter de gebouwen blijft even groot.
 • Onder het middelste gebouw komt een doorgang vanaf de Jubileumlaan naar het park en de Watersportbaan. Deze onderdoorgang sluit aan op de bestaande wandel- en fietspaden in het park.
   

Start vernieuwing site: tweede gebouw (Jubileumlaan 194-380)

De vernieuwing van de site begint bij het tweede, middelste gebouw. De bewoners van dit gebouw zijn ondertussen allemaal verhuisd naar een andere sociale woning.

Vanaf 12 april 2021 gebeuren de sloopwerken aan dit gebouw. In het voorjaar van 2022 zou het gebouw volledig afgebroken moeten zijn. 

Volgens de huidige planning starten de werken aan het nieuwe appartementsgebouw aansluitend op de sloopwerken. Midden 2024 zou het gebouw klaar moeten zijn.
 

Een hedendaags ontwerp

Het nieuwe appartementsgebouw in de Jubileumlaan 194-380 wordt een modern woonconcept dat beantwoordt aan de 21ste-eeuwse standaarden op het gebied van woonkwaliteit en duurzaamheid. In het gebouw komen 99 appartementen:

 • 74 appartementen met 1 slaapkamer.
 • 13 appartementen met 2 slaapkamers.
 • 12 appartementen met 3 slaapkamers.

Alle appartementen zijn doorzonwoningen. Dit betekent dat de bewoners uitkijken op de Watersportbaan en op de stad. Elk appartement heeft een eigen terras aan de kant van het park.

Het gebouw heeft een centrale onderdoorgang, die zowel zorgt voor toegang vanuit de stad als vanuit het park. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich private fietsenstallingen, lokalen voor nutsvoorzieningen en enkele appartementen. De rest van de appartementen bevinden zich op de verdiepingen.
 

Een uniek gevelconcept stimuleert ontmoetingen tussen de bewoners

De gevel kenmerkt zich door een betonnen structuur van kolommen en balken, die het gebouw ritmeert. De terrassen bevinden zich aan de achtergevel, wat zorgt voor een rustige gevel aan de kant van het park. Terwijl de voorgevel, die uitkijkt op de stad, veel dynamiek vertoont.

De voorgevel is uitgewerkt met brede gaanderijen. Die moeten ontmoetingen en sociale contacten tussen de bewoners stimuleren. Ze krijgen vorm als een soort ‘leefstraten in de lucht’. Bepaalde verdiepingen zijn met elkaar verbonden door vides en speelse trappen. Zo ontstaat er ook interactie tussen de verschillende bouwlagen.

De gevel krijgt een lichte kleur, zodat de gebouwen in harmonie zijn met de overige sociale woontorens aan de Watersportbaan.

Het nieuwe gebouw in de Jubileumlaan 194-380 is ontworpen als een gebouw dat rust uitstraalt, privacy biedt maar ook aanzet tot ontmoeting. Het concept van de ‘leefstraten in de lucht’ en de open centrale toegang dragen hiertoe bij.
 

Duurzaam en energiezuinig

Het nieuwe gebouw is op energetisch vlak klaar voor de toekomst. Alle appartementen voldoen aan de eisen voor een BEN gebouw (bijna energieneutraal gebouw). Dit betekent dat hun E-peil lager of gelijk aan 30 is.

Een warmtepomp zorgt voor de verwarming in het gebouw. Zonnepanelen op het dak leveren de energie voor de algemene delen en de besturing van de warmtepomp.
 

Parkeren en openbaar domein

Net als de bestaande gebouwen krijgt het nieuwe gebouw in de Jubileumlaan geen ondergrondse parkeergarage. In afspraak met de Stad Gent zullen de bewoners, zoals vandaag, parkeren op het openbaar domein. Het gebouw krijgt wel een uitgebreide fietsenstalling met ruimte voor minstens 135 fietsen.

Een gedeelte van het bestaande voetpad in de Jubileumlaan zal worden aangepast om de bereikbaarheid voor de brandweer te verbeteren. Parkeren zal daar in de toekomst plaatselijk verboden worden.
 


Meer info?

Heb je nog vragen over de ontwerpplannen van het nieuwe appartementsgebouw in de Jubileumlaan 194-380? Dan geven we je graag meer uitleg. Je kan onze medewerkers contacteren via:

Heb je nog vragen over het openbaar domein in de Jubileumlaan?
Dan kan je de Stad Gent contacteren via: evelyne.deceur@stad.gent (wijkregisseur Watersportbaan-Ekkergem).

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.