Overheidsopdrachten voor WoninGent

Bekendmaking van overheidsopdrachten via e-Notification

Conform de wetgeving op overheidsopdrachten worden bekendmakingen gepubliceerd via e-Notification. De registratie als ondernemer op het platform e-Notification wordt sterk aanbevolen.

Deze opdracht kan door middel van de registratie worden opgevolgd via een messaging-service. Bij elke wijziging aan de publicatie ontvangt de onderneming dan een e-mail. Op die manier blijf je op de hoogte van alle relevante informatie voor het opmaken en indienen van je offerte.

Als geregistreerde onderneming kan je automatisch op de hoogte worden gebracht van gepubliceerde overheidsopdrachten die je interesseren, als je een zoekprofiel instelt (bijvoorbeeld overheidsopdrachten die onder een bepaalde categorie diensten vallen).


Overzicht lopende procedures

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van onze lopende procedures. 
 

Dossiernummer Titel Bekendmaking Soort procedure Indiening Download
2019-034 2019-034 - Bouw van 7 sociale woningen en 4 appartementen Openbare procedure
2019-022 Overeenkomst voor het aanstellen van een commissaris-revisor voor de boekjaren 2020-2022 Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
2019-037-F02 RABOT III - Sloop Openbare procedure
2019-026 Raamovereenkomst voor het plaatsen van centrale verwarming in 96 woningen te Gent Openbare procedure

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.