Manager Gebouwenwerking

Als manager gebouwenwerking neemt u, binnen de goedgekeurde krijtlijnen, de financiële verantwoordelijkheid op van de gebouwenwerking binnen WoninGent. Je zorgt voor een optimaal evenwicht tussen kwaliteit, risico’s en kosten door middel van een goede balans tussen ontwerp, beheer en investeringen. Uw kernopdracht is het uitstippelen van het beleid voor de gebouwenwerking van WoninGent. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, kan u rekenen op 140 medewerkers, verdeeld over een rechtstreekse staf en 4 afdelingen: bouwprojecten, vastgoed, gebouwenbeheer en onderhoud & omgevingswerken.

U heeft een universitaire opleiding van burgerlijk of industrieel ingenieur optie bouw, vastgoedkunde, architect- ingenieur of evenwaardig door relevante ervaring. Voor de functie van manager gebouwenwerking ligt de focus op de driehoek leiderschap, planmatig managen van veranderingstrajecten en strategisch denken. Daarbij vormt de competentie netwerken de lijm tussen deze 3 aspecten.

Als manager gebouwenwerking geeft u blijk van sterk leiderschap.

 • U creëert verbinding over de organisatie heen door samenwerking te stimuleren en helder te communiceren met de medewerkers binnen gebouwenwerking, de andere werkingen (bewonerswerking en interne werking), de andere leden van het managementteam en de leden van de raad van bestuur.
 • Afhankelijk van de situatie neemt u een rol van coach, motivator of inspirator op met als doel een individuele medewerker, een team of een afdeling te doen groeien naar een hoger niveau.
 • U stimuleert een constructief en transparant kader waarbij elke medewerker de meest optimale resultaten kan behalen

Als manager gebouwenwerking bent u het toonbeeld van het aanbrengen van structuur en planmatigheid in de optimalisatie van werkprocessen.

 • U zorgt voor het uitwerken en bestendigen van een duidelijke structuur binnen gebouwenwerking. Daarbij houdt u rekening met een grote hoeveelheid aan complexe factoren, met als doel de afdelingen op elkaar af te stemmen en te versterken. Samen met uw afdelingshoofden zorgt u voor een gestroomlijnd ontwerp-, renovatie- en bouwproces alsook voor een planmatige aanpak van het onderhoud.
 • U herkent opportuniteiten om de organisatie aan te passen aan de noden van de omgeving.
 • U voelt aan hoe een veranderingsproces het best geïmplementeerd kan worden, met een sterke aandacht voor een efficiënte en economisch haalbare aanpak.
 • U bent in staat om een beleidsplan in daadwerkelijke implementatie om te zetten.

Als manager gebouwenwerking denkt en handelt u strategisch.

 • U ontwikkelt een onderbouwde langetermijnvisie voor gebouwenwerking, onder andere gebaseerd op Total Lifecycle Management en u levert een belangrijke bijdrage aan de bredere missie en visie van WoninGent.
 • U anticipeert op toekomstige ontwikkelingen die de gebouwenwerking en WoninGent kunnen beïnvloeden, u initieert de veranderingsprocessen die hiervoor nodig zijn en u brengt deze tot een goed einde.
 • U denkt creatief na over nieuwe uitdagingen die een positief effect hebben op de werking en u gaat na in welke mate innovatieve trends een meerwaarde betekenen voor WoninGent.

Als manager gebouwenwerking zet u in op netwerking die ten goede komt van alle belanghebbenden van  WoninGent

 • In overleg met de algemeen directeur neemt u een representatieve rol waar en u bevordert een goede samenwerking, zowel met de interne diensten en de Raad van Bestuur als met externe partijen als huurders, aannemers, bouwpromotoren, nutsmaatschappijen en overheden.

Voor deze opdracht werkt WoninGent samen met Accord. U kan contact opnemen met Stephan Soens (stephan.soens@accordgroup.be) en Sophie Moens (sophie.moens@accordgroup.be).

Wat wij bieden

 • Een uitdagende en gevarieerde job met een marktconforme verloning.
 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdscheques, hospitalisatieverzekering en groepsverzekering.
 • Een uitgebreid pakket aan verlofdagen: 20 wettelijke verlofdagen, 7 extralegale verlofdagen, 3 extralegale feestdagen (2 januari, 11 juli en 26 december) en maximaal 4 ‘rimpeldagen’ (afhankelijk van leeftijd).
   
Bekijk andere vacatures

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.