Privacy disclaimer

Verschillende woonorganisaties houden in lijsten en dossiers informatie over je bij. Meestal gebruiken ze deze informatie om na te kijken of je ergens recht op hebt. Of om je beter te kunnen helpen.
 
Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om jouw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die je beschermt.

Aan wie mogen woonorganisaties mijn informatie doorgeven en waarom?
Dit is geregeld in wettelijke machtigingen en besluiten.

Bij deze organisatie vraagt WoninGent gegevens op:

 • Federale Overheidsdienst Financien: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012)
 • Rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, het register waarin ingeschreven (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 16 oktober 2016)
 • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands: gegevens rond inburgering en taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012)
 • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)

Aan deze organisaties geeft WoninGent jouw gegevens:

 • het Agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens in het kader van huurpremie en huursubsidie van kandidaat sociale-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013)
 • de OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders voor het verkrijgen van een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016)
 • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands: gegevens rond inburgering en taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012)
 • Stad Gent: woninggegevens van Gentse sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 07/2011 van 16 maart 2011)
 • de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven): gecodeerde persoonsgegevens van (kandidaat-) sociale huurders voor een analyse van de in- en uitstroom binnen sociale huisvesting (Beraadslaging VTC nr. 45/2013 van 13 november 2013)

Kan ik mijn informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan je. Je moet daarvoor een schriftelijke aanvraag doen. 

 • Ben je een (kandidaat-)koper of (kandidaat-)huurder? Stuur dan een e-mail of een brief naar WoninGent.
 • Ben je een (kandidaat-)ontlener? Stuur dan een e-mail naar mijnlening@vmsw.be of een brief naar de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Koloniënstraat 40, 1000 Brussel.

In de brief of e-mail vertel je wie je bent (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer) en vraag je  om jouw informatie te kunnen bekijken.

Meer informatie over privacy?

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie)
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
www.privacycommission.be 
 
Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Boudewijnlaan 30 bus 47
1000 Brussel
www.vlaamsetoezichtcommissie.be
http://vtc.corve.be/machtigingen.php 
 
Een openbaar register inkijken waarin staat welke organisaties gegevens verzamelen:
Privacycommissie
www.privacycommission.be/nl/openbaar-register

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.