Specifieke ondersteunende maatregelen bewoners Sint-Bernadettewijk

Zoals bij elk herhuisvestingsproject voorziet WoninGent persoonlijke begeleiding en ondersteuning voor de bewoners bij hun verhuis. WoninGent voorziet ook een tegemoetkoming in de verhuiskosten door het aanbieden van verhuishulp met een professionele verhuisfirma.

Voor de bewoners van de Bernadettewijk gelden er daarnaast ook extra specifieke ondersteunende maatregelen:


Tijdelijke verhuis

Het is voor de bewoners mogelijk om te kiezen voor een tijdelijke verhuis. Dit betekent dat zij verhuizen naar een andere sociale woning van WoninGent met de bedoeling om terug te keren naar de Sint-Bernadettewijk eens de nieuwe wijk klaar is. 

De regels rond een tijdelijke verhuis zijn vastgelegd door de Vlaamse Regering in het Kaderbesluit Sociale Huur. WoninGent doet echter meer dan volgens de wet moet. Bij een tijdelijke verhuis kan de bewoner normaal niet kiezen naar welke woning hij of zij verhuist. WoninGent zal de bewoner toch een keuze geven als we voldoende gepaste woningen ter beschikking hebben. Dit betekent dat we de bewoner 2 woningen zullen aanbieden op hetzelfde moment, waaruit hij/zij er 1 kan kiezen. 

Daarenboven zal WoninGent ook tussenkomen in de verhuiskosten om terug te keren naar de Sint-Bernadettewijk. Dit betekent dat bewoners die tijdelijk verhuizen 2 keer ondersteuning krijgen van WoninGent bij hun verhuis: een keer naar de tijdelijke woning en een keer naar de definitieve woning in de Sint-Bernadettewijk. 
 

Verhuizen in de buurt

WoninGent weet dat verschillende bewoners graag in de buurt willen blijven wonen. Daarom doen we inspanningen om ervoor te zorgen dat dit zoveel als mogelijk lukt voor bewoners die definitief verhuizen:

 • Alle woningen in de wijken Oostakker, Sint-Amandsberg en Dampoort die vrij staan of vrij zullen komen, reserveren we voor de bewoners van de Sint-Bernadettewijk. We zetten die zo snel als mogelijk in orde volgens onze kwaliteitsnorm. 
 • We hebben de vraag van bewoners om eventueel naar andere sociale huisvestings-maatschappijen te verhuizen meegenomen. We zijn dit met hen aan het bespreken. 

Hoe wijzen we een woning in de buurt toe aan een bepaalde bewoner?

We moeten natuurlijk rekening houden met het aantal vrije woningen in de buurt. Jammer genoeg zal niet iedereen in de buurt kunnen blijven wonen. We zorgen ervoor dat de woningen in de buurt op een eerlijke manier worden toegewezen:

 • We maken een overzicht van alle bewoners die definitief verhuizen en die in de buurt zouden willen blijven wonen. 
 • We maken ook een lijst met alle sociale woningen in de buurt die vrij zijn. 
 • We kijken welke bewoners in aanmerking komen voor welke woningen. Want we kunnen bewoners alleen verhuizen naar een woning die past bij hun gezin. Dit betekent dat de woning niet te veel of te weinig slaapkamers mag hebben volgens de grootte van het gezin. 
 • Zijn er meerdere bewoners die in aanmerking komen voor dezelfde woning? Dan wijzen we de woning toe volgens een vaste rangschikking. 

Volgens welke rangschikking wijzen we toe?

Als er meerdere bewoners in aanmerking komen voor een woning in de buurt op basis van de grootte van hun gezin, dan wijzen we de woning toe volgens deze criteria: 

 • Eerst komen de bewoners ouder dan 65 jaar aan de beurt. Binnen de groep 65-plussers rangschikken we volgens geboortedatum. Dit betekent dat de oudste bewoners eerst komen. 
 • Daarna komen de gezinnen die eerder al moesten verhuizen. Binnen die groep kijken we naar de startdatum van het huurcontract in de Sint-Bernadettewijk. Dus wie er al het langst woonst, komt eerst aan de beurt. 
 • De rest van de bewoners rangschikken we volgens hoe lang zij al in de wijk wonen. Dit gebeurt volgens de officiële startdatum van het huurcontract. Wie het meeste jaren in de wijk woont, komt eerst aan de beurt. Bewoners kunnen wel jaren bijkrijgen of afgetrokken worden: 
  • Gezinnen met kinderen krijgen 5 jaar extra per kind dat in de buurt school loopt.
  • Bewoners met een mantelzorger krijgen 5 jaar extra. 
  • Bewoners met een medisch zorgnetwerk in de buurt krijgen 2 jaar extra. 
  • Bewoners met een actief overlastdossier, dossier domiciliefraude of andere bewuste overtredingen zoals inkomsten of eigendom niet aangeven trekken we 3 jaar af. 
  • Bewoners die aan sluikstort doen en daarvoor een factuur extra poetsbeurt kregen, trekken we 1 jaar af per factuur en dit met een maximum tot 3 jaar.  
    

Verhuis start vroeger

Verschillende bewoners vroegen om al sneller te kunnen verhuizen.  WoninGent zal daarom verhuizen in verschillende fases. Vanaf 1 februari 2021 zouden de eerste verhuizen al kunnen starten. 

Wie nog niet wil beslissen kan zijn/haar verhuisdossier in een latere fase in orde maken. Ten laatste op 1 januari 2022 moeten de verhuisdossiers van alle bewoners in orde zijn.  

Een overzicht van de nieuwe verhuisplanning: 

 • Start verhuis: februari 2021.
 • Einde verhuis: zomer 2022.
 • Start sloopwerken: zomer 2022.


Extra ondersteuning bij de verhuis

We zorgen voor extra ondersteuning bij de verhuis:

 • Bewoners die een heel laag inkomen hebben, zullen ook ondersteuning krijgen als ze verhuizen naar een privéwoning of naar een rusthuis of andere zorginstelling. Normaal krijgen bewoners alleen ondersteuning als zij naar een sociale woning van WoninGent verhuizen.
 • Wie naar een woning verhuist die niet van WoninGent is, kan vragen om de opzeg in te korten van 3 maanden naar 1 maand. 
 • Bewoners krijgen 4 weken in plaats van 2 weken verhuisgemak. Na ontvangst van de sleutels van de nieuwe woning, krijgen zij dus nog 4 weken de tijd om te verhuizen. In die periode kunnen zij ook de oude woning nog gebruiken, maar betalen zij alleen de huurprijs voor de nieuwe woning. 
 • Bij de uitgaande plaatsbeschrijving kijken we of de woning en het tuinhuis helemaal leeggemaakt zijn. Maar men moet bijvoorbeeld een zelf gebouwd tuinhuis of veranda niet zelf gaan afbreken. 
 • WoninGent zal zelf de meterstanden doorgeven bij de uitgaande plaatsbeschrijving. De bewoners moeten dit dus niet zelf doen. 
 • We zullen met IVAGO afspraken maken, zodat er extra ophalingen zijn voor grofvuil en we zorgen voor containers om spullen in de plaatsen die bewoners niet mee verhuizen. 
 • Deden bewoners zelf grote investeringen in de woning? Dan beoordelen we dit dossier per dossier. 


 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.