Strengere eigendomsvoorwaarden

Vóór 1 januari 2020 mocht je al geen woning of bouwgrond bezitten, niet in België en niet in het buitenland. 

Vanaf 1 januari 2020 worden de eigendomsvoorwaarden strenger:

  • Je mag geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. 
  • Je mag geen woning of bouwgrond in vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar procent. Je mag ook geen woning of bouwgrond in vruchtgebruik geven. 

Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Je had voor 1 januari 2020 al een huurcontract bij WoninGent maar je voldoet niet aan de nieuwe, verstrengde eigendomsvoorwaarde. In dat geval geldt er een uitzondering. Je moet geen actie ondernemen.
  • Je kreeg of erfde een woning of bouwgrond. Ook in dat geval zijn er uitzonderingen mogelijk. Contacteer WoninGent om dit te bespreken. 


Een vraag stellen over de nieuwe eigendomsvoorwaarden
 

Website icons 3sign more 08

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.